วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โปร @ Cash

@Cash_Random_2.0

@Cash_Random_2.0
ใช่ง่ายสุ่มได้เกือบ 30% พร้อมวิธีใช้

โหลดได้ที่นี้วิธีขอรหัส
1.ส่งรหัสบัตรเติมเงิน true mony 50 บาท พร้อม Email ที่ต้องการรับรหัสมาที่ Email: dota.banrat@Gmail.com 
2.เราจะทำการตรวจสอบรหัสบัตรเติมเงินว่าใช่ได้จริงหรือไม่(ถ้าใช่ไม่ได้เราจะติดต่อท่านกลับไปอีกที)
3.เราจะจัดส่งรหัสไปให้ท่านภายใน 72 ชั่วโมง

FunTalez VIP True 1.2

FunTalez VIP True 1.2
FunTalez VIP True 1.2
มีเบอร์เซ็นการติดบอกด้วย สุ่มได้ 20-50 % 

โหลดได้ที่นี้

วิธีขอรหัส
1.ส่งรหัสบัตรเติมเงิน true mony 50 บาท พร้อม Email ที่ต้องการรับรหัสมาที่ Email: dota.banrat@Gmail.com 
2.เราจะทำการตรวจสอบรหัสบัตรเติมเงินว่าใช่ได้จริงหรือไม่(ถ้าใช่ไมได้เราจะติดต่อท่านกลับไปอีกที)
3.เราจะจัดส่งรหัสไปให้ท่านภายใน 72 ชั่วโมง